Dutch Hospitality® | Missie en Visie

Missie:

Bedrijven een totaal pakket aan ondersteuning, advies, opleidingen en diensten bieden om hun onderneming op het gebied van 
Mens, Veiligheid en Omgeving
 op het hoogst haalbare niveau te brengen.  
 

De missie van Dutch Hospitality® is om midden- en kleinbedrijf maximale ondersteuning te bieden op het gebied van Mens, Veiligheid en Omgeving. Door het aanbieden van hoogwaardig advies, kwalitatieve opleidingen en persoonlijke dienstverlening realiseert Dutch Hospitality® een veilige en aangename werk-, recreatie- en verblijfsomgeving waar iedereen zich welkom voelt.

Visie:

Als volwaardige gesprekspartner delen wij specialistische vakkennis op het gebied van Mens, Veiligheid en Omgeving. Door de inzet van vakkundige medewerkers en het verlenen van hoogwaardig advies willen wij onderscheidend zijn van andere marktpartijen. Onze opdrachtgevers merken het verschil door onze oprechte aandacht en gerichte focus.

Dutch Hospitality®
blijft gedurende de samenwerking investeren in de opbouw/ontwikkeling van een vruchtbare en langdurige relatie gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect en levert hiermee een bijdrage aan het succes van haar opdrachtgever(s).

 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn