Dutch Hospitality® | Oefeningen (Arbowet)

De ontruimingsoefening is onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Tijdens de ontruimingsoefening traint u de medewerkers hoe zij via een korte en veilige manier het bedrijfspand kunnen verlaten. Dit uiteraard volgens de richtlijnen opgesteld in het bedrijfsnoodplan.

Het is wettelijk verplicht om 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden.


U kunt tijdens deze oefening direct zien of beleid en praktijk op elkaar aansluiten. Tevens ziet u of uw medewerkers op de hoogte zijn van de procedures en of zij getraind zijn in het volgen van deze procedures De ontruimingsoefening is dus wettelijk volgens de Arbowet.

De werkgever is verplicht om te zorgen dat medewerkers goed kunnen omgaan met een crisissituatie. Velen hanteren de regel dat er 1x per jaar een ontruimingsoefening moet worden

Wij kunnen de volgende oefeningen voor u organiseren, uitvoeren en begeleiden:

  • Ontruimingsoefening
  • Table top oefening
  • Calamiteitenoefening