Door onze brede benadering en kennisgebied adviseren wij in alle domeinen van safety, security en services.
Het inhuren van een externe adviseur is mogelijk op projectbasis, uren of abonnement. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Bouwkundig advies:
Aan de hand van een zelf ontwikkelde Quickscan wordt een helder beeld geschetst van vastgoed en omgevingsfactoren. Een interview met gebruiker(s) en een visuele inspectie maken onderdeel uit van de Quickscan.  

Externe BHV Adviseur:
Door een gebrek aan tijd en onvoldoende kennis in huis heeft bedrijfshulpverlening niet altijd te aandacht die het zou moeten hebben. De ondersteuning van Dutch Hospitality® houd de bedrijfshulpverlening actueel en onder de aandacht zodat iedere medewerker weet wat er wordt verwacht bij calamiteiten.

Is uw BHV-plan actueel?

Risico-inventarisatie & Evaluatie:
De RI&E-verplichting geldt voor veel bedrijven, waarschijnlijk ook uw bedrijf? Wilt u weten of uw bedrijf moet voldoen aan de Arbo-verplichting om een RI&E en een up to date Plan van Aanpak te hebben, maak dan gebruik van ons aanbod om een gratis RI&E check bij u uit te voeren. Wij kunnen u dan praktische tips geven hoe u kunt voldoen aan de Arbo-verplichting. Ook kunnen wij u begeleiden bij het maken van een RI&E en Plan van Aanpak, maar ook de hele zorg voor u uit handen nemen.

Meer informatie over de RI&E

Externe  Middelbaar Veiligheidskundige (MVK):
Een MVK zorgt ervoor dat medewerkers bijgeschoold worden op het gebied van bedrijfsveiligheid.
Onze veiligheidskundigen zijn ook beschikbaar voor tijdelijke opdrachten.

meer informatie...