Dutch Hospitality® | Diefstalpreventietraining

Vanuit een Hospitality basis zullen bezoekers en gasten in een vroeg stadium herkend en uit de anonimiteit gehaald worden. Iemand die herkend wordt zal minder snel overgaan tot het plegen van een strafbaar feit. Door het in de preventieve fase herkennen van mogelijke winkeldieven zal ook het aantal aanhoudingen in de winkel afnemen en vooral de agressie naar medewerkers bij een aanhouding zal afnemen.

Cursus informatie:

Opleidingsniveau: MBO 2 >
Duur opleiding: 4,5 uur
Vakgebied: ARBO, Veiligheid
Erkenning: Certificaat van deelname

Meerwaarde.

Medewerkers handvatten geven om in een vroeg stadium mogelijke winkeldieven te herkennen en hun d.m.v. proactief handelen van de daad af te laten zien.

Doelgroep.

Deze training is bedoeld voor iedereen die zich op een winkelvloer, magazijn of omgeving waar enig buit voorhanden is bevindt in het breedste zin van het woord, denk hierbij bijvoorbeeld aan winkelmedewerkers, magazijnmedewerkers/beheerders /front officemedewerkers/ beveiligers, etc

De Dutch Hospitality® aanpak.

Onze training kent een perfecte balans tussen theoretische kennis en praktische voorbeelden. Aan de hand van casuïstiek wordt de lesstof toegelicht en zo een realistisch beeld van de praktijk geschetst. Onze trainers hebben ruime praktijkervaring en zullen tips en tops met u delen. Hierdoor krijgt men een beter inzicht en is de stof direct toepasbaar in de praktijk.

Programma.

In het programma (4,5 uur, met een korte pauze) behandelen wij de volgende onderdelen: welkom heten, cirkel of hospitality, dreigingen en alertheid, wat is diefstal, klantvriendelijk handelen bij dreigingen, herkennen van afwijkend gedrag, diefstal en nu? (aanhoudingsprocedure)

Deze training is gebaseerd om op een veilige, effectieve en niet agressieve wijze de winkeldief zijn doel te ontmoedigen en zijn ongewenste gedrag te corrigeren. Wij hanteren de OCC Methode hiervoor.

  • Ontmoedigen van de klant (groeten, het zogenaamde flitsen, kan al bij entree)
  • Contact maken (aanspreken van de klant)
  • Corrigeren (zeggen wat je gezien hebt en de klant de ruimte geven zich te corrigeren)

Maatwerkopleiding:
De opleiding wordt in samenwerking met u aangepast aan uw wensen en omstandigheden, neem voor een offerte of meer informatie contact met ons op. 

 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn