Dutch Hospitality® | Crisismanagement


De wijze waarop mensen reageren op uitzonderlijke en stressvolle situaties is het fundament van crisismanagement. Het (natuurlijke) gedrag van crisismanagers en de besluitvorming die hieruit voortvloeit zijn het uitgangspunt van leerdoelen op individueel en groepsniveau. Door zelfreflectie van het getoonde gedrag tijdens trainingen worden mensen zelfbewust en leert men welke bijdrage wordt gevraagd tijdens de crisisbeheersing. De gewenste reactie is te trainen. “Gewoon door te doen”

Doel van de training
Management teams en managers inzicht geven welke rol zij hebben
wat/welk gedrag wordt van hen gevraagd
inzicht in aanpassing normale situatie ten opzichte van crisissituatie  

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor managers en managementteams.

De Dutch Hospitality® aanpak
Onze training kent een perfecte balans tussen theoretische kennis en praktische voorbeelden. Aan de hand van tabletop oefeningen wordt de praktijk interactief en realistisch nagebootst.  Onze trainers hebben ruime praktijkervaring en zullen tips en tops met u delen. Na de training heeft u meer en beter inzicht en bent u voorbereid op een (volgende) crisis.

Programma (8 uur)
    ● Wat is een crisis?
    ● Crisisbeheersing; risico's, kansen, effecten, gevaren en veiligheid
    ● Organisaties in nood, noodorganisaties
    ● Menselijk gedrag en crisis
    ● Communicatie, managen en leidinggeven bij een crisis
    ● Werken in een crisisteam