Dutch Hospitality | Missie en Visie

Missie:

Bedrijven een totaal pakket aan ondersteuning, advies, opleidingen en diensten bieden om hun onderneming op het gebied van Mens, Veiligheid en Omgeving op het hoogst haalbare niveau te brengen.  

Visie:

Dutch Hospitality BV als een volwaardige gesprekspartner voor bedrijven om deze bij te staan en te ondersteunen met onze specialistische vakkennis op het gebied van Mens, Veiligheid en Omgeving                            

Ons team:


Michel van den Heuvel
Verbinder

Trainer, BouwkundigspecialistRoger Pieter Lam
Kennisdeler

Trainer, Docent, Veiligheidskundige